RMU APOSTLE

99360

165/175/185/195cm < 175cm : 3401g / pair >

Sidecut : 122-128-105-116-110